Bulevar Despota Stefana 101 +12 34 56 78

Mind Wellness

Mi smo

tim specijalističke ordinacije “Mind Wellness” iz oblasti neuropsihijatrije sa dugogodišnjim kliničkim iskustvom u radu sa osobama sa psihološkim i neurološkim problemima. Pored psihijatara i neuropsihijatra, naš tim upotpunjuju psiholog, art terapeut, fizikalni i okupacioni terapeut. Cilj nam je lični napredak i dostizanje životnog zadovoljstva klijenata putem promene i pružanje podrške u prevazilaženju teških okolnosti. Primenjujemo različite psihoterapijske modalitete koje kombinujemo sa farmakoterapijom, terapijom pokretom i relaksacijom, u cilju lečenja, ali i prevencije razvoja težih oblika psihičkih smetnji.

Pružamo

preventivne, dijagnostičke i terapijske usluge klijentima u vidu individualnog i grupnog psihoterapijskog i savetodavnog rada uz primenu farmakoterapije. Populacije sa kojima radimo su stariji adolescenti, odrasli i seniori i sve stigmatizovane i marginalizovane grupe. Bavimo se i psihološkom procenom i profesionalnom orijentacijom adolescenata kao i odraslih. Oganizujemo radionice, tematske i edukativne programe za privredna društva. Vodimo grupe podrške za obolele od hroničnih telesnih i psihijatrijskih bolesti kao i za članove porodica osoba obolelih od demencije. Problemi kojima se bavimo obuhvataju depresiju, anksiozne i sa stresom povezane poremećaje, probleme adolescencije, probleme osoba sa poremećajem ličnosti, ishrane, bolestima zavisnosti, bipolarnim afektivnim i psihotičnim poremećajima, demencijama i neurološkim spektrom oboljenja.

Da se predstavimo

 

Naš način rada

obuhvata zakazivanje pregleda i seansi uz izradu individualnog plana strategije pomoći u skladu sa dijagnostičkom procenom i potrebama klijenata. Pre seanse i u toku psihoterapijskog procesa primenjuju se upitnici u cilju lakše i brže (samo) procene, ali i sa ciljem praćenja psihoterapijskog napretka. Na prvoj seansi klijenti se informišu o vrsti psihoterapijskog pravca, uz postavljanje ciljeva i dobijaju edukativni materijal. Sklapanjem terapijskog ugovora bliže se definišu obaveze klijenta i terapeuta i medjusobni odnos. U dijagnostici psiholoških problema koristimo baterije psiholoških testova, upitnika, strukturisane intervjue i skale koje pomažu dijagnostiku psihijatrijskih kategorija. U lečenju primenjujemo integrativni pristup u skladu sa smernicama dobre kliničke prakse i Nacionalnim vodičima, kombinujući savetovanje, psihoterapiju, relaksaciju i farmakoterapiju. Seanse se mogu sprovoditi i putem skajpa, na srpskom i na engleskom jeziku.

Prijatelji

Mind Wellness-a