Bulevar Despota Stefana 101 +12 34 56 78
KONSULTACIJA SOCIJALNOG RADNIKA

Konsultacija socijalnog radnika podrazumeva informisanje o pravima pacijenata i zakonskom okviru za dobijanje socijalne pomoci, invalidske penzije, o zakonu o nasilju u porodici i procedurama prijavljivanja kao i sigurnom smeštaju.

Obuhvata pomoc pri domskom zbrinjavanju, kao i pri porodičnom posredovanju i savetovanju oko razvoda i uslovima dobijanja starateljstva nad decom itd.

  • Text Hover