Bulevar Despota Stefana 101 +12 34 56 78
PSIHOLOŠKO TESTIRANJE

Psihološka procena inteligencije je objektivan i pouzdan metod koji određuje kojoj kategoriji inteligencije pripadate, daje uvid u vaš IQ rezultat, kao i u kvalitativnu analizu vaših sposobnosti, jačih i slabijih strana.

Uvid u nivo intelektualnog funkcionisanja je koristan, jer Vas realno obaveštava o vašim sposobnostima i nudi uvid u to šta od sebe možete da očekujete.
Trajanje testiranja: oko 90 minuta .
Primenjujemo najpouzdanije, višestruko validirane i najprimenjivanije testove za procenu inteligencije.
Testovi inteligencije su sastavljeni u vidu baterije (mnoštva subtestova koji procenjuju specifične sposobnosti koje zajedno čine pojam nazvan inteligencija).
Sva ispitivanja se vrše u najstrožem poverenju, rezultati su dostupni na uvid isključivo Vama i stručnjaku koji obavlja testiranje.
Nakon testiranja, vrši se kvantitativna i kvalitativina analiza testova, nakon koje dobijate izveštaj o svojim sposobnosti, sa preporukama kako da ulažete u sopstvene potencijale i kompenzujete potencijalne nedostatke .

  • Text Hover

Procena ličnosti je namenjena ljudima koji su radoznali i žele da bolje upoznaju sebe, kao i ljudima koji imaju nekih psiholoških poteškoća., kako bi ih bolje razumeli i rešili.
Primenom i analizom visoko pouzdanih, validnih, normiranih psiholoških testova, procenjujemo Vaše crte ličnosti, navike, stavove, nivoe funkcionisanja, načine suočavanja sa svetom, motive , mehanizme odbrane, Vaše snage i slabosti.
Psihološka procena ličnosti je delikatan posao koji može vršiti isključivo stručno lice, obučeno za zadavanje i tumačenje psiholoških mernih intrumenata (testova) i obučeno za posmatranje ponašanja, stavova, neverbalne komunikacije i generalne ekspresije osobe podvrgnute psihološkom testiranju.
Procena ličnosti podrazumeva potpunu poverljivost rezultata, u koje niko, osim Vas i stručnog lica koje sprovodi testiranje, ne može imati uvid.
Procena podrazumeva razgovor sa psihologom i primenu standardizovanih psiholoških mernih instrumenata ( testova, skala, projektivnih tehnika ).
Testiranje traje od 90-120 minuta.
Po završenoj analizi testova, stručno lice Vam saopštava rezultate u usmenoj ili pismenoj formi i obezbeđuje mogućnost savetovanja povodom rezultata .

Procena aktuelnog psihičkog stanja  je namenjena ljudima koji imaju izvesne psihološke teškoće i fokusirana je na procenu izraženosti tegoba, njihovu vrstu i kvalitet.
Koristi se u praćenju pogoršanja i poboljšanja stanja, praćenju efekata terapije.
Sastoji se od razgovora sa psihologom i primene standardizovanih psiholoških mernih instrumenata.
Trajanje testiranja: 60-90 minuta.
Po završenoj analizi testova, stručno lice Vam saopštava rezultate u usmenoj ili pismenoj formi i obezbeđuje mogućnost savetovanja povodom rezultata .

Neuropsihološka procena se odnosi na merenje i opisivanje kognitivnih funkcija ( pažnje, memorije, učenja , opažanja, vizuo-motorne koordinacije, verbalnih sposbnosti, rasuđivanja), odnosno na otkrivanje oštećenih kognitivnih područja kod ljudi koji boluju ili ne od neke bolesti.
Neke od bolesti kod kojih dolazi do propadanja kognitivnih funkcija su:alkoholizam, demencije, moždane traume.
Testiranje se sprovodi baterijom neuropsiholoških testova i traje oko 90 minuta.
Nakon analize testova, dobijate neuropsihološki izveštaj o stepenu oštećenja pojedinih funkcija.