Bulevar Despota Stefana 101 +12 34 56 78
PSIHOTERAPIJA

Psihoterapija podrazumeva proces unapređenja mentalnog zdravlja ili lečenja mentalnih i emocionalnih poremećaja putem razgovora sa za to obučenim licem – psihoterapeutom.
To je način da saznate više o svojim mislima i osećanjima, kao i da razumete uzroke i napravite strategije prevazilaženja aktuelnih problema.

Iako je prvobitno psihoterapija nastala kao skup metoda, procedura i tehnika kojima je cilj bio lečenje psihičkih poremećaja psihološkim sredstvima tj. razgovorom, danas psihoterapija svakako podrazumeva i više od toga.
Tako danas, najveći broj klijenata čine zdrave, stabilne osobe koje se suočavaju sa nekim trenutnim teškoćama i problemima, koji žele raditi na sebi, otkriti svoje potencijale, motivacije, nove uvide o sebi i drugima.

  • Text Hover

Psihoterapijske susrete nazivamo seansama. Seanse mogu biti usmerene na decu, adolescente ili odrasle osobe i mogu se odvijati kao individualan rad jedan na jedan, rad s parovima, porodicama ili grupama ljudi koji dele slične probleme.

Bilo da psihoterapijom želite rešiti trenutne ili probleme i tegobe koji traju duže vreme, ili da je usmerena na usavršavanje i unapređenje sopstvenih potencijala, ona uvek podrazumeva neki vid promene.
Tokom psihoterapijskih seansi osoba uči i stiče uvide  o sopstvenim osećanjima, mislima, ali i ponašanju. A cilj je da usvaja zdrave veštine za savladavanje problema i stresa.
Može koristiti u  boljem razumevanju sopstvenog stanja i situacije u kojoj se nalazimo, dubljem razumevanju sopstvenih iskustava, prepoznavanju misli i ponašanja koje negativno uticu na naš život, iznalaženju boljih načina za rešavanje problema, povećanju samopoštovanja, postavljanju realističnijih ciljeva, postizanju većeg zadovoljstva sopstvenim životom…

Takodje je koristan metod u lečenju većine mentalnih problema bilo kao samostalan metod, ili kao deo drugih metoda – za različite anksiozne poremećaje, poremećaje raspoloženja, bolesti zavisnosti, poremećaje ishrane, poremećaje ličnosti, psihotične poremećaje…

Važno je znati da na psihoterapiji nećete dobiti gotova rešenja i direktne savete.
Terapeut je tu da vas vodi do jasnije slike o sebi, drugima i problemu s kojim ste došli.
Terapijski proces razvija se s vremenom – dok ne postane vrlo jak saveznički odnos.
Psihoterapija često donosi velik osjećaj olakšanja, puno boljih uvida o sebi i drugima, oslobođenost od negativnih emocija, ipak  važno je napomenuti da psihoterapija nije u svakoj fazi prijatna. Suocavanje sa nekim dubokim dilemama, emocijama s kojima se teško nosite (najčešće su to ljutnja, tuga, usamljenost, bes i sl.), može biti teško, ali i neophodno da bi vas terapija dovela do željene promene.

Za sve ljude koji su spremni razvijati se i rasti, simptom koji osećate je pokretač za rad na sebi i razvoj, a psihoterapija put kojim se stize do željene promene.