Bulevar Despota Stefana 101 +12 34 56 78
SAVETOVANJE

Termin savetovanje obuhvata različite terapijske postupke i modele koji se odvijaju izmedju terapeuta i klijenta, a čime se pruža pomoć za napredak, odrastanje ili bolje socijalno funkcionisanje klijenata.

Savetovanje nije davanje saveta i ne postoji “uputstvo za upotrebu” šta neko treba da radi i kako da se ponaša.

Stručno savetovanje je namenjeno uspostavljanju i održavanju mentalnog zdravlja dece, omladine i odraslih. Svakako se razlikuje od onih savetovanja koje tražite od svojih prijatelja i bližnjih.
Ovde govorimo o procesu koji je usmeren ka cilju i ima svoju definisanu strukturu.
Odvija se u formi razgovora, a savetodavni rad se može obavljati sa pojedincima, parovima ili u posebno organizovanim grupama.

Savetovanje pomaže ljudima da steknu ili povrate različite veštine.
Na primer: veštinu koncentracije, samokontrole, tolerancije, samoposmatranja, relaksacije, planiranja i organizovanja vremena, zdrave komunikacije, samopouzdanja, optimizma….
Po upoznavanju sa klijentom, njegovim problemima, karakteristikama ličnosti i dosadašnjeg načina funkcionisanaj, savetnik će upoznati klijenta sa strategijama rešavanja problema i podučiti kako da izađe na kraj sa onim što on sam doživljava kao problem, odnosno da redefiniše svoje emocije i ponašanja i zameni ih realističnijim i za njega prihvatljivijim pogledom na svet.
Savetovanje je pogodno ukoliko se trenutno suočavate sa nekim jednostavnijim problemom koji ne uspevate da rešite sami, a koji ne prožima još uvek sve aspekte vašeg funkcionisanja.

Savetovanje je učenje kako da prepoznate svoja potisnuta, blokirana i nesvesna osećanja, kako da bolje razumete sebe i da uz pomoć savetnika sami otkrijete šta je za vas najbolje i kako da se reše aktuelni problem.
Iako smo svi individue za sebe postoje univerzalne stvari kojih je dobro da se pridržavamo ukoliko želimo da rešimo postojeće probleme ili ne upadnemo u nove tokom života.