Bulevar Despota Stefana 101 +12 34 56 78
SHEMA FOKUSIRANA TERAPIJA

Džefri Jang (Jeffrey Young), osnivač shema terapije, je osmislio novi pristup s ciljem da pomogne osobama sa rezistentnim i hroničnim psihološkim poremećajima za koje se pretpostavlja da su nastali tokom ranog razvoja osobe.

U osnovi kognitivno-bihejvioralan, ovaj terapijski pristup obuhvata mehanizme odbrane (stilove prevladavanja), uzimajući u obzir biološku vulnerabilnost, rano iskustvo, interakcije na relaciji roditelj – dete, kao i odnose s terapeutom (transfer i kontratransfer), ali i sa partnerom i drugim bliskim osobama.

  • Text Hover

Shema terapija integriše elemente kognitivne, bihejvioralne, psihodinamske i geštalt terapije u jedan terapijski model olakšavajući razumevanje uporne psihopatologije, i istovremeno unapređujući psihoterapijski rad sa rezistentnim klijentima.

Shema terapija ima dve vazne osobine KBT- strukturisana je i sistematična, a terapeut sledi odredjene sekvence procene i terapijske procedure.

Procena obuhvata primenu različitih upitnika koji mere maladaptivne obrasce funkcionisanja tzv. “sheme” i nefunkcionalne koping stilove kojima se one prevladavaju.
Ova terapija neguje aktivno-direktivan pristup i dovodi do emotivne, kognitivne, interpersonalne i bihejvioralne promene.
Efikasna je i za terapiju parova, tj. pomaže partnerima da razumeju ne samo svoje, već i tudje sheme.
Njena važna odlika je specifičnost jer ističe definisanje specifičnih shema, koping stilova, i takozvane “mod” -ove, tj. disfunkcionalna stanja u kome se klijenti trenutno nalaze.
Odlikuje se primenom specifičnih terapijskih strategija, tzv.” ograniceno roditeljstvo” i “empatijska konfrontacija” kao vidom odnosa izmedju terapeuta i klijenta.

Upotreba modova olakšava proces konfrontacije istovremeno omogućavajući agresivnu konfrontaciju rigidnih maladaptivnih ponašanja kod klijenata uz istovremeno održavanje terapijske alijanse.

Cilj psihoterapije je fokusiran na prevladavanje nefunkcionalnih koping stilova (naročito izbegavajućeg ponašanja i natkompenzacije), razbijanjem maladaptivnih obrazaca, a uvodjenjem zdravijih samopomažućih funkcionalnih koping mehanizama, koje omogućavaju klijentima da zadovolje svoje potrebe.
Terapeuti sve vreme dok rade sa klijentima takodje prate svoje sheme i koping stilove (obzirom da ih svi imaju), samo što su oni kod klijenata ekstremnije i rigidnije.

Shema terapija neguje humani i empatijski pristup naročito spram najtežih klijenata (npr sa graničnim poremećajem ličnosti).

Postoji 18 shema podeljenih u pet domena, i posebno razvijeni protokoli za tretman narcističnih i borderlajn klijenata, poremećaje ishrane, radu sa visoko traumatizovanim osobama itd.