Bulevar Despota Stefana 101 +12 34 56 78
SISTEMSKA PORODIČNA PSIHOTERAPIJA

Šta je sistemska porodična psihoterapija?
Sistemska porodična psihoterapija je psihoterapijski metod koji pomaže članovima porodice da poboljšaju komunikaciju i reše konflikte. Porodica je izvor podrške i ljubavi ljudima,ali može biti i izvor stresa,nesporazuma,ljutnje,tuge i bola. Porodična terapija omogućava članovima porodice da istraže i izraze misli i emocije bezbedno,da razumeju jedni druge,da cene potrebe drugih i naprave promene u njihovom odnosu.

 • Text Hover
[vc_wp_text]

 

Kako se primenjuje i koliko traje?

Plan terapije se definiše na početku u dogovoru sa porodicom oko ciljeva terapije,frekvencije i trajanja seansi,učešća svih ili samo nekih članova,eventualnog koterapijskog rada i uključivanja drugih specijalista. Porodičnoj terapiji može da prisustvuje cela porodica ili samo članovi koji žele da učestvuju. Seanse traju od 60 do 90 minuta.Intervali između seansi mogu da budu od jedne do nekoliko nedelja u zavisnosti od predstavljenog problema,faze lečenja i potreba članova porodice. Porodična psihoterapija je ograničenog trajanja,od deset do dvadeset seansi.

Kada se primenjuje porodična terapija?

Intervencije porodične psihoterapije su dokazano efikasne u rešavanju sledećih problema dece,adolescenata i odraslih:

 •    Alkoholizam i politoksikomanija
 •    Poremećaji ishrane(anoreksija i bulimija)
 •    Shizofrenija
 •    Bipolarni afektivni poremećaj
 •    Depresija
 •    Psihosomatski poremećaji (astma,dijabetes,ulcerozni kolitis,kanceri)
 •    Post porođajni poremećaji
 •    Anksiozni poremećaji (agorafobija sa paničnim poremećajem i opsesivno kompulzivni poremećaji)
 •    Poremećaji ponašanja (bežanje od kuće, izostajanje iz škole, nasilničko ponašanje, krađe, laganje, neposlušnost, napadi besa bez jasnog povoda, prkosno ponašanje)
 •    Zlostavljanje i zanemarivanje
 •    Hraniteljstvo i usvajanje dece
 •    Traumatska iskustva,gubitak,žalost
 •    Psihoseksualni problemi
 •    Teškoće u komunikaciji i nedostatak bliskosti
 •    Partnerski problemi,razdvajanja,razvod


Šta možete da očekujete?

Porodična psihoterapija može pomoći da poboljšate problematične odnose sa svojim suprugom,decom ili drugim članovima porodice.Možete da se obratite sa specifičnim pitanjem kao što su bračni problem,sukobi između roditelja i dece,uticaj hronične somatske bolesti, bolesti zavisnosti ili mentalne bolesti na celu porodicu.
Porodična psihoterapija može da pomogne članovima porodice da se izbore ako u porodici ima obolelog od shizofrenije,bipolarno afektivnog poremećaja i depresije.
Porodična psihoterapija može biti korisna u bilo kojoj porodičnoj situaciji koja izaziva stres,tugu,ljutnju ili sukob i doprinosi opštem smanjenju uznemirenosti i napetosti kod svih članova porodice.
Porodična terapija ne znači da će te automatski rešiti porodične sukobe ili da će neprijatna situacija nestati, ali Vam može pružiti veštine da se sa izazovima nosite na efikasniji način.

[/vc_wp_text]