Bulevar Despota Stefana 101 +12 34 56 78
USLUGE KOJE NUDIMO

1. psihijatrijski pregled i mišljenje
2. neurološki pregled i mišljenje
3. farmakoterapija
4. psihoterapija
5. savetovanje
6. grupna terapija i grupe podrške
7. REBT
8. shema terapija
9. sistemska porodična terapija
10. partnerska terapija
11. terapija zavisnosti
12. art terapija
13. terapija pokretom i vođena relaksacija
14. prevencija i rano otkrivanje psihoza
15. savetovanje osoba sa problemima polnog i rodnog identiteta
16. psihološko testiranje
17. profesionalna orijentacija
18. veštačenje
19. skajp terapija
20. dijeta i praćenje efekata
21. konsultacija socijalnog radnika

  • Text Hover