BLOG, RELAKSACIJA

RELAKSACIJA

RELAKSACIJA


    Relaksacija 
 je stanje opuštenosti tela i uma, preduslov za upliv ka čudesnim sferama duše i duha

    Relaksacija je stanje opuštenosti tela i uma, to je preduslov tragaocu za upliv ka čudesnim sferama duše i duha (tragalac je svako ko ima potrebu za samoupoznavanjem i usavršavanjem u krajnje ličnom smislu).

    Suprotan pojam relaksaciji je napetost. Sinonimi za napetost su strah i anksioznost.

    Okvir u kome se odigravaju naši životi je pod intenzivnim naponom, u nama su beskrajne unutrašnje borbe i međusobna sudaranja koji grče naše mišiće, zatvaraju zglobove, povijaju ramena, zbunjuju naše umove, učvršćuju stare i proizvode nove strahove, iscrpljuju nas energetski i sve češće, na sve duži vremenski period nas odvajaju od prirodnog stanja mira i radosti. Jedinstvo svih delova i funkcija tela Svi teorijski koncepti su istovetni u uvidu o jedinstvu i međuzavisnosti tela i svih njegovih delova i-ili funkcija.

    Relaksacija je postala naša svakodnevna potreba.
    Ne samo kao simptomatsko uklanjanje već proizvedene štete, sa posledičnim održavanjem celog sistema zdravim, već i kao deo telesne, mentalne, energetske higijene, i kao deo, nikad završenog, ličnog rada, upoznavanja sebe, korekcije, promena, usavršavanja svoje duše i duhovnog napretka. Relaksacija je i samostalna metoda i može se kombinovati sa telesnom aktivnošću

    Relaksacija se može sprovoditi kao samostalna metoda ili se može kombinovati sa telesnom aktivnošću, kada se pravi optimalni balans izmedju aktivnosti/pokreta i odmora/opuštanja, što relaksaciju produbljuje, a fizičku aktivnost čini celovitom.

    Relaksacija može biti lokalna i opšta .

    Najčešće se primenjuje opšta relaksacija koja ima za cilj smanjenje neuromišićne razdražljivosti, sa posledičnim smanjenjem tenzije u kontraktilnim komponentama mišica, do mišićne relaksacije.
    Mišićna relaksacija omogućava uspešniju kontrolu pokreta, što je važno i u terapiji i u preventivi! Takođe, mentalna, psihološka relaksacija doprinosi „formiranju“ efikasnijeg pokreta.Smanjenjem anksioznosti usmeravamo pažnju na motorni zadatak, isto kao što usmeravanjem pažnje na motorni zadatak, na sadašnji trenutak, smanjujemo anksioznost.

Put je dvosmeran, jedan podržava i uvećava efekat drugog.

Relaksacija (lat.) oporavljanje, odmor, opuštanje

Autor teksta   okupacioni i fizikalni terapeut , Dragana Glumac