Bulevar Despota Stefana 101 +12 34 56 78
Usluge koje pružamo

 

Preventivne, dijagnostičke i terapijske usluge.

PSIHIJATRIJSKI PREGLED I MIŠLJENJE

Psihijatrisjki pregled i misljenje, USLUGE

NEUROLOŠKI PREGLED I MIŠLJENJE

Neurološki pregled i mišljenje, USLUGE

FARMAKOTERAPIJA

Farmakoterapija, USLUGE

PSIHOTERAPIJA

Psihoterapija, USLUGE

SAVETOVANJE

Savetovanje, USLUGE

GRUPNA TERAPIJA I GRUPE PODRŠKE

Grupna terapija i grupe podrške, USLUGE

REBT

REBT, USLUGE

SHEMA TERAPIJA

SHEMA terapija, USLUGE

SISTEMSKA PORODIČNA PSIHOTERAPIJA

Sistemska porodična psihoterapija, USLUGE

PARTNERSKA TERAPIJA

Partnerska terapija, USLUGE

TERAPIJA ZAVISNOSTI

Terapija zavisnosti, USLUGE

ART TERAPIJA

Art Terapija, USLUGE

TERAPIJA POKRETOM I VODJENA RELAKSACIJA

Terapija pokretom i vodjena relaksacija, USLUGE

PREVENCIJA I RANO OTKRIVANJE PSIHOZA

Prevencija i rano otkrivanje psihoza, USLUGE

SAVETOVANJE OSOBA SA PROBLEMIMA POLNOG I RODNOG IDENTITETA

Problemi polnog i rodnog identiteta, USLUGE

PSIHOLOŠKO TESTIRANJE

Psiholosko testiranje, USLUGE

PROFESIONALNA ORIJENTACIJA

Profesionalna orijetacija, USLUGE

VEŠTAČENJE

USLUGE, Vestacenje

SKAJP TERAPIJA

Skajp terapija, USLUGE

DIJETA & PRAĆENJE EFEKATA

Dijeta & pracenje efekata, USLUGE

KONSULTACIJA SOCIJALNOG RADNIKA

Konsultacija socijalnog radnika, USLUGE