BLOG, PSIHOEDUKACIJE

MENTALNO ZAGREVANJE

MENTALNO ZAGREVANJE


    Tokom života svaka osoba iskusi osećanje izolovanosti, usamljenosti ili neke emocionalne nelagodnosti.
To su najčešće uobičajene, kratkotrajne reakcije na teške situacije. Mi se učimo da izlazimo na kraj sa teskim osećanjima, kao sto to činimo i u teškim životnim dogadjanjima.
    Ipak, povremeno u nekim slučajevima trajanje i jačina bolnih osećanja ili naših obrazaca razmišljanja/mišljenja/ mogu ozbiljno uticati na svakodnevni život pogodjene osobe. Tada govorimo o nefunkcionalnim obrazcima ponašanja ili reagovanja koji mogu da vode u duševne poremecaje.
    Kao sto nam stil života daje prepoznatljivost, tako nas i nas stil razmišljanja čini jedinstvenim u pogledu na svet koji nas okružuje.
   
    Danas koncept mentalnog zdravlja uključuje subjektivni osećaj blagostanja gde je osoba svesna svoje samoefikasnosti, samostalnosti, kompetentnosti uz spoznaju o sposobnosti u ostvarivanju vlastitih intelektualnih i emocionalnih potencijala. To se ogleda kako u mogućnosti nošenja sa svakodnevnim stresnim životnim situacijama, tako i produktivnosti u svim sverama življenja (radnoj, parnerskoj, doprinosa zajednici…)
    Najbitniji društveno-ekonomski i sredinski činioci koji predstavljaju izrazit rizik za pojavu duševnih poremećaja su oni koji su povezani sa siromaštvom, ratom, migracijom, rasnom diskriminacijom, nasiljem, odsustvom obrazovanja, nezaposlenošću.
    Kada kapaciteti za savladavanje prepreka posustanu, ili su udruženi sa drugim etioloskim, sredinskim, ili personalnim karakteristikama imamo poremećaje u mentalnom funkcionisanju.
   
    Težnja savremenog coveka, struke, ali i javnog zdravlja i društva u celini je zaštita mentalnog zdravlja. Ona obuhvata mere i aktivnosti u promociji i unapređenju mentalnog zdravlja, prevenciji, ranom prepoznavanju, lečenju i rehabilitaciji poremećaja ponašanja i duševnih/mentalnih poremećaja. Same aktivnosti su usmerene prema celokupnoj populaciji, ali i specifične za određene populacijske grupacije (rizične i vulnerabilne).

   
    Ukoliko prepoznajete sebe ili svoje bliznje u ovim redovima, ukoliko imate sve manje životnih izazova, a sve vise “stresa” sa kojim se suočavate, pravo je vreme da se pobrinete za svoje mentalno razgibavanje i zajedno sa nama pogledate u svoje liste problema, izazova i dileme, i poredjate ih nešto drugacije…

Autor teksta Dr Slavica Nikolić Lalić, psihijatar