Bulevar Despota Stefana 101 +12 34 56 78
FARMAKOTERAPIJA - PROPISIVANJE LEKOVA

Primena lekova u terapiji psihijatrijskih poremećaja je često neophodan deo lečenja.
Lekovi se primenjuju u određenoj fazi bolesti ili tokom celog procesa lečenja.
Oni imaju važnu ulogu u smanjenju simptoma bolesti,a njihova kontinuirana primena u održavanju postignutog poboljšanja i spečavanju novih pogoršanja bolesti.

Grupa lekova koji se koriste za ublažavanje i/ili otklanjanje simptoma straha i njegovih posledica naziva se anksioliticima. To je velika grupa benzodiazepina koji se koriste u lečenju stanja straha,nesanice,apstinencijalnih smetnji kod alkoholizma i drugih telesnih bolesti.Njihova upotreba je ograničena na tri do četiri nedelje zbog rizika od izazivanja psihičke i fizičke zavisnosti.Kada se lečenje benzodiazepinima prekida,lekovi se ukidaju postepeno,jer u suprotnom dolazi do ponovnog javljanja straha i napetosti.
Druga velika grupa lekova je grupa antidepresiva. Pored dominatnog antidepresivnog delovanja zbog čega se koriste u lečenju depresivnih poremećaja,antidepresivi se koriste i u lečenju stanja straha, nesanice,opsesivno kompulzivnog poremećaja,poremećaja ishrane,alkoholizma,predmenstrualnih smetnji i smetnji u perimenopauzi.Oni ne izazivaju zavisnost i njihova upotreba može biti dugotrajna.Zbog svega navedenog antidepresivi su među najprepisivanijim lekovima u svetu.
Psihostabilizatori raspoloženja su lekovi koji se primenjuju u lečenju afektivnog bipolarnog poremećaja i predstavljaju prvu terapijsku liniju. To su lekovi sa antimaničnim i antidepresivnim dejstvom.Efikasni su u akutnim fazama,ali i u sprečavanju pojave novih epizoda te je njihova kontinuirana primena veoma važna za stabilizaciju poremećaja.
Antipsihotici su lekovi koji se koriste u lečenju shizofrenije,afektivnog bipolarnog i drugih psihotičnih poremećaja.Samo lekovi mogu da redukuju halucinacije i sumanute ideje koje dominiraju kliničkom slikom ,a njihova redovna upotreba prevenira pojavu novih epizoda bolesti.
Antidementni lekovi se primenjuju u terapiji Alchajmerove bolesti i drugih demencija.Oni poboljšavaju kognitivno funkcionisanje i efikasni su u redukciji afektivnih i bihejvioralnih simptoma demencija. Vodeći principi psihofarmakoterapije pri izboru lekova su njihova efikasnost, bezbednost, udružena telesna oboljenja, podnošljivost kao i profil neželjenih efekata, ali i njihova dostupnost i cena. Na našem tržištu je registrovan veliki broj antidepresiva, psihostabilizatora, antipsihotika i antidementnih lekova iz različitih klasa i formi davanja i mnogi se nalaze na tzv. pozitivnoj listi.