Bulevar Despota Stefana 101 +12 34 56 78
PARTNERSKA TERAPIJA


Partnerska psihoterapija je namenjena rešavanju problema među partnerima.
Živimo u hipermodernim vremenima sa različitim formama i vezama među partnerima koji se suočavaju sa novim stimulusima i izazovima.

Fokus terapije je na odnosu između partnera,menjanju obrazaca interakcija i emocionalnih odgovora sa ciljem stvaranja veće povezanosti i intimnosti, bolje komunikacije i većeg nivoa poverenja i zadovoljstva.

Kroz terapijski proces partneri dobijaju bolje razumevanje sebe i svog partnera, revidiraju očekivanja, odnose prema porodicama porekla, dinamiku komunikacije.

Ljudi traže terapiju za čitav niz problema i svaki par je drugačiji. Neki uobičajeni problemi i teme koje se istražuju u partnerskoj terapiji su: različiti stavovi i očekivanja, različiti ciljevi i vrednosti, različiti stilovi roditeljstva, nedostatak poverenja, emocionalno udaljavanje i usamljenost, ljubomora, preljuba, problemi u komunikaciji, nezadovoljstva određenim ponašanjem partnera, fizičko i psihičko nasilje, seksualni problemi, razmišljanja o razvodu…
Partnerska terapija se savetuje i pre ulaska u brak kako bi se pomoglo u definisanju odnosa,želja,očekivanja,izrekli strahovi i strepnje,dala razjašnjenja o ulogama,obavezama i odgovornostima. Partneri treba da usklade svoje predstave o braku i partneru, očekivanja od braka, sisteme vrednosti, međusobne granice i granice prema porodicama porekla, odnos prema roditeljstvu kao i druge detalje svakodnevnog života. Partneri mogu krenuti u terapiju kako bi doneli odluku o tome da li će ostati u odnosu ili će se razdvojiti, a sama terapija može biti korisna i nakon donošenja odluke o razdvajanju.
Partnerska terapija je korisna i u procesu razvoda kako bi se prevazišle teškoće koje u tom procesu mogu loše uticati na decu. To je period intenzivnog stresa, ambivalentnih osećanja prema partneru, osećaja krivice i tuge.To je period raskida sa supružanskim ulogama i početak redefinisanja roditeljske uloge. Partnerima treba približiti ideju da oni postaju porodica sa dva jezgra, da se nikome ne oduzima briga o deci i zadovoljstvo roditeljstvom.
Partnerska terapija pomaže parovima u jačanju veze, povećanju kapaciteta za bliskost i postizanju boljeg odnosa, jer odnos ima smisla sve dok se dve osobe svesrdno trude međusobno pokazujući radoznalost i poštovanje za drugog.